Mesafeli Satış Sözleşmesi

14 Nisan 2023 2023-05-07 19:35
Sözleşmeler
Mesafeli Satış Sözleşmesi
Bizi Takip Edin

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1-TARAFLAR:

İşbu sözleşme (bundan böyle "SÖZLEŞME" olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen taraflar arasında imzalanmıştır.

Faralya Mahallesi, Kızılcakaya Sokak No: 90, 48500 Fethiye/MUĞLA adresinde mukim DENİZ MANZARASI TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bundan böyle "SEAVİEW FARALYA" olarak anılacaktır. Ve Sistemi kullanarak rezervasyon yapan, tüm kişisel bilgilerini girmek ve onaylamak suretiyle  aşağıdaki şartları peşinen kabul eden, rezervasyon formunda TC. numarası veya pasaport numarası bulunan müşteri bundan böyle “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır.

2-SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu sözleşmenin konusu; Seaview Faralya’nın, Müşteriye, www.seaviewfaralya.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri, satış fiyatı ve koşulları belirtilen Otel Konaklama Satış hizmeti ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

3-TANIMLAR:

Hizmet(ler): Web Sitesi’nde müşterilerin SEAVİEW FARALYA’a ait Otellerinin sunduğu hizmetler hakkında bilgi alma, konaklama için oda rezerve etme, ödemelerini yapma veya sunulan diğer ürün ve hizmetleri satın alma işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla SEAVİEW FARALYA tarafından sunulan uygulama anlamına gelir.

İçerik: Web Sitesi’nde yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

Kullanıcı: Web Sitesi’ni ziyaret eden ve/veya kullanan tüm gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelir.

Otel: SEAVİEW FARALYA’ya ait veya onun tarafından işletilen konaklama tesislerinden her biri anlamına gelir.

Web Sitesi: www.seaviewfaralya.com isimli alan adlarından ve bu alan adlarına bağlı alt alan adlarından oluşan “SEAVİEW FARALYA”ın Hizmetlerini sunduğu internet sitesi anlamına gelir.

4-REZERVASYON:

1) Seaview Faralya tarafından sunulan konaklama hizmetleri www.seaviewfaralya.com adresli internet sitesi ile yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortaklarına ait pazarlama kanallarında sergilenmektedir. Rezervasyon yapmak isteyen Müşteri; Web sitesinde yer alan rezervasyon bağlantısını seçerek doğrudan Whatsapp üzerinden Otel satış danışmanı ile iletişime geçer.

Fiyatlandırma, müsaitlik takvimi ve genel kurallar kendisine bildiren müşterinin satış danışmanıyla paylaşmış olduğu mail adresine rezervasyon linkinin yer aldığı bir e-posta iletilir. Tarayıcısında bu bağlantıyı açan müşteri, www.reseliva.com üzerinden rezervasyonunu tamamlamış olur ve rezervasyon bedelinin tamamını ödediği anda işbu mesafeli satış sözleşmesi kurulur.

2) Müşteri, rezervasyon sırasında beyan ettiği bilgilerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri tarafından beyan edilen bu bilgilerden herhangi birinin yalan veya yanlış̧ olduğunun tespit edilmesi durumunda, Seaview Faralya sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkına sahiptir.

3) Sözleşmenin tarafı haline gelen müşteri, bu sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini Seaview Faralya’nın yazılı onayı olmadan üçüncü kişilere devredemez. Müşteri bu sözleşmeyi imzalamakla Seaview Faralya’nın sözleşmeden kaynaklı hak ve borçlarını üçüncü bir kişiye devretmesine ve sözleşmeye üçüncü bir kişinin katılmasına izin verir.

4) Kural olarak otel giriş saati 14:00, çıkış saati ise 11:00 olup erken çıkış yapılmak istenmesi durumunda otel yetkililerine önceden bilgi verilmesi gerekmektedir. Müşterinin kendi isteği ile oteli erken terk etmesi durumunda herhangi bir para iadesi yapılmayacaktır.

 

5-SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI:

1) Konaklama ve kahvaltı ücrete dâhil olup bunların dışındaki hizmetler ekstra ücrete tâbidir. Müşteri sözleşme bedelini rezervasyon anında kredi kartı ile veya EFT/Havale ile belirtilen banka hesaplarına öder. Kredi kartı ile ödemelerde, mail order ve sanal pos dahil olmak üzere ilave % 10 KDV bedeli müşteri tarafından ödenir.

2) Müşteri, Kredi kartlı ödemelerde sözleşme bedeline ilave olarak ayrıca, SATICI tarafından hesaplanacak ve bildirilecek olan faiz, vade farkı, kur farkını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

3) Anında Rezervasyon Teyidi: Rezervasyon onayı sistemin son aşamasında bilgisayardan yazdırmak suretiyle Müşteri tarafından alınabilecek ve aynı zamanda Müşteri tarafından verilen e-mail adresine gönderilecektir. Fatura konaklama gerçekleştikten ve tesisten çıkış yapıldıktan sonra kesilip talebi üzerine Müşteri’ye teslim edilecektir.

6-İPTAL VE DEĞİŞİKLİK:

1) 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesi uyarınca; işbu sözleşmenin konusu belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken konaklama hizmetini içerdiğinden müşteri tarafından cayma hakkı kullanılamaz.

2) Her ne sebeple olursa olsun sözleşme kurulduktan sonra müşteriye ücret iadesi yapılmaz.

3) Rezervasyonunu açığa almak veya tarih değişikliği yapmak isteyen müşterinin giriş tarihinden en az 21 gün önce Seaview Faralya’dan yazılı olarak talep etmesi gerekmektedir. Rezervasyon değişikliği veya rezervasyonun açığa alınması durumunda bu hakların kullanımı rezervasyon sırasında ödemeyi yapan kişiye aittir.

7-MÜCBİR SEBEPLER:

Seaview Faralya, rezervasyon tarihleri arasında, başlangıcında veya öncesinde meydana gelebilecek her türlü olumsuz hava koşulları, yol engeli, doğal afetler, toplumsal olaylar, uluslararası ilişkiler, savaş, terör, öngörülemez teknik arızalar, salgın hastalıklar, grev, protesto ve iflas gibi sebeplerden dolayı konaklamayı iptal veya tehir edebilir. Otel hizmetinin eksik olması veya hizmet verilememesi durumlarından tesis sorumlu tutulamaz. Bu durumda Seaview

Faralya hiçbir şekilde sorumlu olmamakla birlikte, müşteri hiçbir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

8-GENEL HÜKÜMLER:

1) Müşteri, rezervasyon görüşmeleri sırasında ve sonrasında kendisine bildirilen otel kurallarına uyacağını; aksi davranış sergilemesi halinde haklı nedenle Seaview Faralya tarafından konaklamasına son verileceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

2) Müşteri’nin, şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli müşterinin özen borcudur. Müşterinin, şikâyetçi olduğu halde hizmeti Seaview Faralya yetkililerine bildirmeden sonuna kadar kullanması, şikâyet konuları ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

3) Otelin konumuna, yapısına ve çevresine ilişkin bilgiler, güvenlik önlemleri ve alınması gereken tedbirler giriş anında müşteriye anlatılmaktadır. Bu kapsamda müşteri bulunduracağı kıymetli/kıymetsiz eşyalarının, paralarının ve mücevherlerinin güvenliğine ve saklanmasına dair bütün önlemleri kendisi almak zorundadır. Seaview Faralya’nın

sorumluluğu bulunmamaktadır.

4) Müşteri, bu otel rezervasyonu sözleşmesini, mail order, sanal pos, havale veya EFT ile alarak herhangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu otel rezervasyonu sözleşmesini bu sözleşmedeki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmiştir.

5) Müşteri, tesiste alacakları ekstra yiyecek-içecek ve sistem dışı hizmetlerin ücretlerinin kendilerine ait olduğunu şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

6) Müşteri tarafından www.seaviewfaralya.com üzerinden verilen adres bilgisi gerçek, doğru ve geçerli tebligat adresi olarak kabul edilmektedir. İşbu adreslere yapılacak olan tebligatlar TK’nın 21. maddesi gereğince geçerli olup, adresin değişmesi halinde 3 (üç) gün içerisinde yeni adres Seaview Faralya’ya bildirilmek zorundadır.

7) Müşteri, bu otel rezervasyonu ile imza altına alınan ve sözleşmede adı geçen otel hakkında her türlü bilgiyi Seaview Faralya’ya ait web adresinden ve whatsapp üzerinden kendisine gönderilen bilgilendirme mesajından aldıktan ve gerekli tüm incelemesini yaptıktan sonra, bu sözleşmeyi okuyarak imzaladığını taahhüt eder.

8) Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan müşteri(ler), kendi adına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri kişilerin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Seaview Faralya’nın, sözleşmede imzası bulunan kişilere ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için diğer müşterilere rücu hakkı saklıdır.

9) Sözleşmenin müşteride kalan kopyası ile Seaview Faralya’da kalan kopyası arasında çelişki olursa otelde kalan kopya kayıtları esas alınacaktır. Taraflar arasında her türlü e-posta, faks mesajlaşmaları kat’i delil niteliğinde sayılacak olup, şirket kayıtları esas teşkil edecektir. Taraflar bildirdikleri adreslerinin ve telefonlarının her türlü iletişim ve tebliğe yarar adresleri ve telefonları olduğunu kabul etmiş olup, bu adres ve telefonlarda herhangi bir değişikliğin diğer tarafa yazılı bildirimi yapılmadığı müddetçe, bildirilen adres ve telefonlara yapılacak her türlü tebliğ ve bildirimlerin kendilerine yapılmış olacağını kabul ve beyan ederler.

10) İşbu sözleşme, sözleşme ekleri, ilan sayfaları, bilgilendirme mesajları ve taraflar arasında imza olunacak bütün sözleşmeler bir bütün olarak kabul edilecektir.

11) İşbu sözleşmenin, eklerinin ve ayrılmaz parçalarının uygulanmasından ve yorumlanmasından ve sözleşme şartlarının yerine getirilmemesinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde Fethiye Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Söz konusu uyuşmazlıklara Türk hukuku uygulanır.

12) Sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik ve ilave, her iki taraf arasında imzalanacak yazılı şekil şartına bağlıdır. Müşteri, sözleşmenin kurulmasından sonra ekonomik kriz, enflasyon, devalüasyon, döviz kurlarındaki artış ve pariteler gibi nedenlerle ileride sözleşmenin günün koşullarına uyarlanmasını talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

13) Müşteri, Seaview Faralya tarafından hazırlanan bu mesafeli satış sözleşmesini okuyup, anlayıp, imzalamak zorundadır. Rezervasyonun yapıldığı web sitesi üzerinde sözleşme metni paylaşılmaktadır. Ayrıca rezervasyon anında sözleşme müşteri tarafından bildirilen mail adresine gönderilmektedir. Seaview Faralya, talep halinde sözleşmenin bir nüshasını müşteriye vermeye hazırdır.

14) İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi SEAVİEW FARALYA tarafından Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

15) Müşteri, işbu 4 sayfadan oluşan Satış Sözleşmesi'ni ve zaman içinde yapılan değişiklikleri Web Sitesi’ni kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

SEAVİEW FARALYA İLETİŞİM BİLGİLERİ

İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi, Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen DENİZ MANZARASI TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ilgili veri sahibi kişilere hitaben düzenlenmiştir.

Ticari Unvan: DENİZ MANZARASI TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Faralya Mahallesi Kızılcakaya Sokak No: 90 48500 Fethiye/Muğla

Telefon: +90 252 642 1127

E-mail: seaviewfaralya@gmail.com

Mersis No: 0291 1330 2610 0001

KEP adresi:

Son Güncelleme Tarihi: 01.05.2023

Geçerlilik Tarihi: –

Seaview faralya hotel

Konum

> Dalaman Havalimanı 72 km
> Antalya Havaalanı 230 km
> Milas Havaalanı 240 km

Check Availabity

Book your holiday here for surprising and satisfactory benefits.

1 Odalar , 1 Adult , 0 Children
Rooms
Adults
Childrens
Booking Rules Term & Privacy

Seaview Faralya
Tüm sorularınız için bize yazın.

×
Canlı destek