Hizmet Politikası

7 Mayıs 2023 2023-05-07 19:39
Sözleşmeler
Hizmet Politikası
Bizi Takip Edin

WEB SİTESİNİN KULLANIM ŞARTLARI

BU İNTERNET SİTESİNİN AMACI

Bu İnternet Sitesi seyahat bilgileri toplamanız, seyahat ile ilgili mevcut ürün ve hizmetleri belirleyebilmeniz, yasal rezervasyonlar yaptığınız sırada size yardımcı olmak için sağlanmaktadır ve bunun dışında herhangi başka bir amaç taşımaz.

Bu Web Sitesi size aşağıda yazılı bulunan bütün hüküm, koşul ve bildirimlerde (topluca “Sözleşme”) bir değişiklik yapılmaksızın sizin tarafınızdan kabul edilmesi şartıyla sunulmaktadır.

Bu İnternet Sitesine herhangi bir amaçla erişmeniz veya bu İnternet Sitesini kullanmanız durumunda, bu Sözleşmeye bağlı kalacağınızı kabul etmiş oluyorsunuz. Bu İnternet Sitesinde bulunan seyahat ile ilgili herhangi bir ürün veya hizmet için rezervasyon yaptırmanız durumunda bu Sözleşmenin bunun gibi tüm işlemlerinize uygulanacağını kabul etmiş oluyorsunuz. Lütfen Sözleşmeyi dikkatlice okuyun. Bu hükümlerin ve şartların tamamını kabul etmiyorsanız lütfen bu İnternet Sitesini kullanmayın.

WEB SİTESİNİN KULLANIMI

Bu Web Sitesini kullanmanızın bir koşulu olarak

(i) en az 18 yaşında olduğunuzu;

(ii) bağlayıcı bir yasal yükümlülük oluşturacak yasal yetkiye sahip olduğunuzu;

(iii) Web Sitesini bu Sözleşmeye uygun şekilde kullanacağınızı;

(iv) bu Web Sitesini sadece kendiniz veya vekaletine sahip olduğunuz biri için yasal rezervasyonlar yapmak amacıyla kullanacağınızı;

(v) başkaları adına yaptığınız rezervasyonlar için bütün kural ve kısıtlamalar dâhil olmak üzere geçerli olan hüküm ve koşulları o kişilere bildireceğinizi;

(vi) bu Web Sitesinde verdiğiniz bütün bilgilerin doğru, kesin, güncel ve eksiksiz olduğunu garanti ediyorsunuz. Herhangi bir kişinin bu İnternet Sitesine erişimini, bununla sınırlı olmamakla beraber bu Sözleşmenin ihlali durumu da dahil olmak üzere, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle engelleme hakkımızı saklı tutuyoruz.

GENEL ŞARTLAR

i) Deniz Manzarası Turizm Ve Ticaret Limited Şirketi Web Sitesine ait, aşağıda yer alan bütün koşullar ve bildirimler (müştereken “Sözleşme”) kabul etmesikoşuluyla “”Kullanıcı”ya sunulmaktadır. Kullanıcının herhangi bir şekilde bu Web Sitesi’ne erişimde bulunması veya kullanması durumunda, işbu sözleşme ile bağlı olduğunu kabul etmektedir. Kullanıcı sözleşmede yer alan koşulların tamamını kabul etmiyorsa, bu Web Sitesi’ni kullanmama hakkına sahiptir.

ii) SEAVİEW FARALYA iş bu Kullanım Koşulları’nı ve Web Sitesi’nde yer alan her tür içeriği Web Sitesi’ni ziyaret edenlere herhangi bir ihbar veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. Kullanım Koşulları’ndaki değişikliklerin yayınlanmasından sonra dahi Web Sitesi’ni kullanmaya devam edilmesi bu değişikliklerin ziyaret edenler tarafından kabul edildiği anlamına gelecektir.

iii) Kullanıcı’lar, hiçbir suretle üçüncü kişilere satmak veya satışa sunmak veya bu amaçla başka web sitelerinde satışa çıkarmak için oda rezervasyonu yapmamayı kabul ve taahhüt ederler. Web Sitesi’nde satılan ürün ve hizmetler Kullanıcı’ların veya yasal olarak temsile yetkili olduklarının kişisel kullanımına özgü olup başka

bir amaçla kullanılamaz. Bu nedenle Kullanıcı’lar işbu Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerden yararlanmak suretiyle edindikleri hak ve yükümlülükleri üçüncünkişilere devre yetkili olmadıklarını kabul ve taahhüt ederler.

iv) Kullanıcı, Web Sitesi’nde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

v) Kullanıcı, Web Sitesi dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, SEAVİEW FARALYA’nın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

vi) SEAVİEW FARALYA, Gizlilik Politikasında belirtilen koşul ve şartlar çerçevesinde ve belirtilen amaçlar ile sınırlı olacak şekilde kullanıcı bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir.

SEAVİEW FARALYA aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, Web Sitesi’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

vii) SEAVİEW FARALYA, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Çerezlerin işlevi, hangi tür çerezlerin kullanıldığı, kullanım amacı ve üçüncü kişilere yapılacak olan veri aktarımlarına ilişkin detaylı bilgi almak ve çerez tercihlerinizi değiştirmek için Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

viii) Web sitesi’nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, Web Sitesi’nin iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde siteye erişim sağlanmaya çalışılması, Web Site’si üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data trawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, Web Sitesi’nin ve içeriğinin, işbu Kullanım Koşulları’nda belirlenen koşul ve sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; böyle durumlarda SEAVİEW FARALYA’ın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde, SEAVİEW FARALYA, Kullanıcı’yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. Kullanıcı, bu tür kullanımlar sonucu oluşan zararları tazmin ile bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

ix) Kullanıcı, Web Sitesi’nde verilen Hizmetler’in kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan SEAVİEW FARALYA’ın sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu Web Sitesi’nde yer alan her türlü tasarım, metin, görsel, resim, video, imge, html kodu ve diğer kodlar gibi telif haklarına tabi unsurların manevi ve mali hakları (21.md “İşleme Hakkı”, 22.md “Çoğaltma Hakkı”, 23.md “Yayma Hakkı”, 24.md “Temsil Hakkı” ve 25.md “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim Hakkı”) ya SEAVİEW FARALYA’ya aittir veyahut da SEAVİEW FARALYA tarafından alınan lisans dahilinde kullanılmaktadır. Kullanıcı’lar, SEAVİEW FARALYA’ın hizmetlerini, Web Sitesi’ndeki telif haklarına tabi unsurları yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının SEAVİEW FARALYA’ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Kullanım Koşulları dahilinde Web Sitesi’nde telif haklarına tabi unsurlar, çoğaltılamaz, işlenemez veya dağıtılamaz. Web Sitesi’nde yer alan tüm ticari markalar, ünvanlar ve logolar,amblem, slogan, resim ve sair unsurlardan doğan her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı SEAVİEW FARALYA’a ait olup Kullanıcı’lar tarafından SEAVİEW FARALYA’ın açık yazılı izni olmadıkça hiçbir suretle kullanılamaz kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, işlenemez, kamuya sunulamaz, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez, materyaller üzerinde değişiklik yapılamaz.

SORUMLULUK REDDİ

Bu web sitesinde yayınlanan bilgiler, yazılım, ürünler ve hizmetler yanlışlıklar ya da fiyatlandırma hataları da dâhil olmak üzere hatalar içeriyor olabilir. Özellikle Seaview Faralya ve seyahat ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapan bağlı, ortak markalı ve/veya bağlantılı web site ortakları bu sitede yayınlanan otelin ve diğer seyahat ürünlerinin tanımı ve bunlarla ilgili bilgilerin (fiyatlandırma, fotoğraflar, otel özellikleri listesi, genel ürün tanımları vs. dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) doğruluğu hakkında herhangi bir garanti vermez ve bunlarla ilgili her türlü hataya veya yanlış ya da eksik bilgiye ilişkin yükümlülükten feragat eder.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Kullanım Koşulları uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları dikkate alınmaksızın Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşulları’ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde;

Fethiye Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

GEÇERLİLİK

İşbu Kullanım Koşullarının herhangi bir maddesinin yasalar çerçevesinde, kanun koyucu veya herhangi bir resmi merci ya da mahkemeler tarafından geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.

YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu WEB SİTESİNİN KULLANIM ŞARTLARI; SEAVİEW FARALYA tarafından Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcı’lar işbu Satış Sözleşmesi’ni ve zaman içinde yapılan değişiklikleri Web Sitesi’ni kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

TELİF HAKKI ve TİCARİ MARKA BİLDİRİMLERİ

Bu Web Sitesinin tüm içeriği: DENİZ MANZARASI TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Tüm hakları saklıdır. Bahsi geçen diğer logolar ve ürün veya şirket isimleri kendi sahiplerinin ticari markaları olabilirler.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Uygulamalarımızı anlamak için, bu Web Sitesini kullanımınıza ilişkin bilgiler de içeren güncel Gizlilik Politikamızı okuyun.

SEAVİEW FARALYA İLETİŞİM BİLGİLERİ

İş bu HizmetPolitikası, Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen DENİZ MANZARASI TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ilgili veri sahibi kişilere hitaben düzenlenmiştir.

Ticari Unvan: DENİZ MANZARASI TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Faralya Mahallesi Kızılcakaya Sokak No: 90 48500 Fethiye/Muğla

Telefon: +90 252 642 1127

E-mail: seaviewfaralya@gmail.com

Mersis No: 0291 1330 2610 0001

KEP adresi:

Son Güncelleme Tarihi: 01.05.2023

Geçerlilik Tarihi: –

Seaview faralya hotel

Konum

> Dalaman Havalimanı 72 km
> Antalya Havaalanı 230 km
> Milas Havaalanı 240 km

Check Availabity

Book your holiday here for surprising and satisfactory benefits.

1 Odalar , 1 Adult , 0 Children
Rooms
Adults
Childrens
Booking Rules Term & Privacy

Seaview Faralya
Tüm sorularınız için bize yazın.

×
Canlı destek